יחידת הסייבר במחב”א

יחידת הסייבר במחב”א מאבטחת את תשתית התקשורת המחקרית והאקדמאית הישראלית לאומית (NREN). משימות יחידת הסייבר מפוקחות על ידי ועדת היגוי בינאוניברסיטאית הפועלת לאיחוד פעילויות אבטחת הרשת ורכש ציוד אבטחה עבור הקהילה האקדמית, ומאפשרות חיסכון משמעותי עבור המוסדות האקדמאיים הישראליים.

אבטחת הרשת והמשתמשים מבוצעת במספר שכבות, וכוללות את אבטחת שדרת רשת התקשורת הבינאוניברסטאית ותשתיות נוספות אחרות המקשרות את משתמשי הרשת לאינטרנט, וכן אבטחת רשת התקשורת האלחוטית המשמשת את האקדמיה, eduroam. השירותים של היחידה כוללות את  צוות חירום לטיפול באירועי מחשב (CERT)מעבדת ניסוי סייבר לאומית ומחקר סייבר.

מחב”א 2016 סקירה שנתית

להוריד כאן
דוא”ל להזמין עותק מודפס
שנים קודמות

 

להירשם לניוזלטר מחב”א

מרשתות R&E בעולם

IUCC Computer Emergency Response Team (CERT)

https://cert.iucc.ac.il/  Email: cert@cert.ac.il

IUCC Support Ticket System

https://osticket.iucc.ac.il/

חיפוש

חברו אם מחב”א

fb32 in32 tw32