מכרזים

יום עיון מיט”ל – נגישות אתרי למידה

ב-28/11/2017 קיימה מיט”ל יום עיון בנושא נגישות אתרי למידה. יום העיון עסק בדרישות ההנגשה וההתאמות הנדרשות מהתקנות החדשות למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובמהלכו הוצגו כלים טכנולוגיים ומקרה בוחן מהמוסדות המאשרים להציע הנגשה של חומרי הלמידה ואתרי הלמידה המתוקשבת במוסדות. בין הנושאים:

  • חידודים והבהרות בנוגע לחובת הנגשת אתרי אינטרנט מעמותת נגישות ישראל
  • כלים ופתרונות בתחום ההנגשה ברשת כמו User1st, כלי להנגשת אתרים; uPDF, כלי להנגשת מסמכים; Vocasee, מערכת תמלול אוטומטי; ושירותי יעוץ ותמיכה טכנולוגית להנגשה דיגיטאלית של מגדל אור.
  • למידה מניסיונם של מוסדות בקהילה כולל מהאוניברסיטה הפתוחה והפעילותם הענפה בתחום וכיצד יישמו במוסד הנגשת חלון מודאלי וממיט”ל על עקרונות ותקנים ליצירת תכנים נגישים ב-Moodle, שימוש מושכל ונגיש ברכיבי העורך המובנה ATTO של מערכת מוודל וסקירת תוספים המסייעים להגברת אפשרויות הנגישות במערכת.