מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (10.2.2019)

Machine Learning:

Deep Learning:

Data Analytics:

Cloud for Researchers:

Credit Programs for Researcher:

General Administration:

Database Related:

Security Related: