מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 11.10.2020

Machine Learning:

AI Related:

Data Analytics:

Data-Sets for Researchers:

HPC Related:

General Administration:

Remote Learning and Remote Working:

Storage Related:

Data Protection:

Cloud Security:

HPC Security:

Microsoft Teams: