מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 12.7.2020

Machine Learning:

AI Related:

Data Analytics:

GPU Related:

HPC Related:

Research in the Cloud:

Kubernetes Related:

General Administration:

Remote Learning:

Database Related:

Strategy:

Security Related: