מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 13.9.2020

Machine Learning:

AI and Deep Learning:

Data Analytics:

Research in the cloud:

Kubernetes Related:

Remote Learning and Remote Working:

Patch Management:

Business Continuity:

Security Related: