מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (14.10.2018)

 

Machine Learning:

AI:

NVIDIA GPU related:

General administration:

Security related: