מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (17.2.2019)

Machine Learning:

Deep Learning and AI:

Storing sensitive healthcare data in the cloud:

Earth Science:

Data Analytics:

HPC related:

General Administration:

Storage related:

Migration to the cloud:

Security related: