מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (18.11.2018)

HPC:

GPU:

Storage and security related: