מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 19.4.2020

Machine Learning:

Data Analytics:

Cloud computing and COVID-19 research:

Free Data sets for researchers:

Remote Learning:

General Administration:

Database Related:

Cloud Migration:

Security Related: