מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (21.10.2018)

 

Research Related:

Deep Learning and AI:

HPC:

Cost and Pricing:

General Administration:

Security Related: