מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 21.6.2020

Machine Learning:

AI and Deep Learning:

Data Analytics:

HPC Related:

General Administration:

Cloud Migration:

Cost Management:

Backup and Disaster Recovery:

SAP Related:

Security Related: