מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (23.12.2018)

 

Machine Learning:

Deep Learning / AI:

HPC: