מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 23.8.2020

Machine Learning:

Deep Learning and AI:

Data Analytics:

Research in the Cloud:

HPC Related:

GPU Related:

Remote Learning and Remote Working:

Private Clouds:

Cost Management:

Business Continuity:

 Trend Reports: