מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (23.9.2018)

Machine Learning:

Genomic research:

Earth science:

Big Data:

Storage related:

Security related:

General administration: