מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 26.4.2020

Machine Learning:

Deep Learning:

Data Analytics:

HPC Related:

Kubernetes and Containers Related:

Remote Learning:

General Administration:

Database Related:

Security Related:

Cost Optimization: