מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 3.1.2021

Machine Learning:

AI Related:

Data Analytics:

Research in the Cloud:

HPC Related:

General Administration:

Remote Learning and Remote Work:

Azure and Office 365 Security Related: