מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 3.5.2020

Research in the cloud:

Machine Learning:

AI and Deep Learning:

Data Analytics:

Genome Research:

Datasets for researchers:

HPC Related:

General Administration:

Storage Related:

Hybrid Cloud:

Security Related:

Cloud Strategy: