מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (30.9.2018)

Machine Learning:

Deep Learning:

AI:

HPC:

Earth science:

General administration:

User / Account management:

Security Related: