מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (4.11.2018)

Machine Learning:

Deep Learning:

Big Data:

HPC:

Database related:

General Administration: