מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (6.1.2019)

Deep Learning / AI:

Data Science:

Data Analytics:

HPC:

General Administration:

Cloud Migration and Cost Optimization:

Storage: