מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 6.9.2020

Machine Learning:

AI and Deep Learning:

Data Analytics:

Genomic Research:

Earth Science:

HPC Related:

Remote Learning and Remote Working:

General Administration:

Storage Related: 

Cost Optimization:

Cloud Migration:

Trends: