מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן 7.6.2020

Machine Learning:

AI and Deep Learning:

Data Analytics:

GPU Related:

HPC Related:

Research in the Cloud:

COVID-19 Research:

Kubernetes Related:

Remote Learning:

General Administration:

Storage Related:

SAP HANA:

Disaster Recovery:

Strategy Related:

Cloud Migration:

Cost Management:

Security Related: