מכרזים

תקציר שבועי-מחשוב ענן (9.12.2018)

Machine Learning:

Deep Learning:

HPC:

Earth Science:

Training:

General Administration:

Storage related:

Data Transfer:

Best Practices: