מיט”ל

מרכז ידע טכנולוגיות למידה (IUCEL – מיט”ל), או מיט”ל בעברית, הוא אחת מהיחידות התפעוליות העצמאיות של מחב”א. המרכז מסייע לאוניברסיטאות ולמכללות האקדמיות של ישראל לקדם ולהטמיע טכנולוגיות למידה חדשניות, ומשמש כגוף המרכזי בישראל לכל הקשור ללמידה מרחוק ולטכנולוגיות למידה. המרכז עומד מאחורי ההתרחבות המשמעותית של השימוש בלמידה מרחוק בהשכלה הגבוהה, הודות לפועלו במגוון סוגיות טכנולוגיות ופדגוגיות, כמו גם בסוגיות הקשורות לתוכן, להיבטים משפטיים, לתמיכה, להנחיה, למחקר ועוד.

יוזמת מיט”ל לקידום ה- iMOOCs כחלק מפרויקט של קורסים בין- אוניברסיטאיים.

MOOCs (Massive Open Online Courses) הפכו פופולרים בקרב לומדים עצמאיים ברחבי העולם. פלטפורמות כמו Coursera ו-edX מארחות קורסים מאוניברסיטאות מובילות, הפתוחים ללומדים מקוונים בכל מקום. מיט”ל פועלת לקידום פרויקט iMOOCs (Israeli MOOCs), כפרויקט בין אוניברסיטאי שיקדם פיתוח של קורסים פתוחים ברשת שיעמדו לרשות מוסדות להשכלה גבוהה ובחלקם לקהל הרחב. מודלים דומים קיימים ביפן ובצרפת ואנו מעוניינים בהקמת מערכת דומה גם בישראל.

פלטפורמת ה-iMOOC תשמש כתשתית טכנולוגית:

 • פיתוח של קורסים מתוקשבים המשלבים טכנולוגיות למידה על ידי מוסד יחיד או מספר מוסדות אקדמיים (קורס בינאוניברסיטאי) המשתפים פעולה ביצירת התכנים. המוסדות המפתחים יציעו למוסדות נוספים להשתמש בחומרי לימוד אלו כחלק מתוכניות הלימודים.
 • פתיחתם של קורסים איכותיים וייחודיים שכבר פותחו במוסדות. הצעתם של הקורסים למוסדות נוספים תאפשר להרחיב באופן משמעותי את השימוש בתוצרי הקורסים ותהווה תמריץ למוסדות לשתף תכנים, דבר שישפר באופן משמעותי את עלות תועלת בפיתוח קורסים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • תמיכה בפיתוח קורסים רבי משתתפים (MOOCs) שיהיו בעתיד פתוחים לכלל הציבור.

הפעילויות של מרכז ידע טכנולוגיות למידה כוללות:

 • תפעול אתר אינטרנט מרכזי על למידה מרחוק בהשכלה גבוהה
 • ניהול קבוצות דיון מקוונות
 • ארגון כנס שנתי על טכנולוגיות למידה
 • קורסי הדרכה למרכזי תמיכה ולצוות אקדמי
 • הגברת המודעות וקידום טכנולוגיות למידה מרחוק ולמידה בקרב כל מוסדות החינוך והמתקנים של משרד החינוך
 • שירותי אירוח למוסדות אקדמיים קטנים ולמוסדות חדשים שהוקמו
 • הערכת טכנולוגיות למדיה חדשות או חלופיות, ודיווח למוסדות ההשכלה הגבוהה.
 • הזמנה ריכוזית
 • תיאום ושילוב פעילויות בתעשייה, במערכת החינוך, בקהילה הרפואית ובגופים חיצוניים אחרים
 • תיאום השקעות תשתית
 • וידיו-נט  

למידע נוסף, בקר בכתובת http://meital.iucc.ac.il/‎‏

meital

מחב”א 2017 סקירה שנתית

להוריד כאן
דוא”ל להזמין עותק מודפס
שנים קודמות

 

להירשם לניוזלטר מחב”א

Wiki

מרשתות R&E בעולם

תמיכה

support@iucc.ac.il

חיפוש

fb32 in32 tw32