מלמ”ד-המרכז לשירותי מידע דיגיטאליים

מלמ”ד – המרכז לשירותי מידע דיגיטאליים, הוקם ב-1998 על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות (ור”ה) כיחידת-משנה של מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (מחב”א). תפקידו העיקרי לשמש כמאגד (consortium) לצורך רכישה, רישוי והפעלת שירותי מידע לאוניברסיטאות ולמכללות בישראל. ההנחה הבסיסית בהקמת מלמ”ד היא שניתן לספק שירותי מידע חדישים בצורה יעילה יותר ובעלות-למשתמש נמוכה יותר על ידי שיתוף-פעולה וריכוז משאבים.

הנחות היסוד לפעילות מלמ”ד:

 • חלק גדול מהמשאבים הדיגיטאליים שבשימוש האוניברסיטאות דרושים לכל או למרבית המוסדות.
 • הסדרת גישה ושימוש במידע דיגיטאלי באמצעות מסגרת משותפת כדאית גם כלכלית וגם תפעולית.
 • מסגרת משותפת תקדם שיתוף פעולה בין מוסדי.
 • מסגרת משותפת תקל על גיוס משאבים לטובת הכלל.
 • מסגרת משותפת תביא חסכון למוסדות בתחומים הבאים:
  – רכישת מנויים במחיר נמוך יותר.
  – רכישה של סל שירותים רחב יותר מאשר אילו כל מוסד היה חותם על הסכמי רכש בנפרד
  – חסכון בהשאלה בין-ספרייתית (בעיקר בכח-אדם).
  – חסכון בטיפול טכני ומנהלי.
  – הקטנת רכש חדש של מנויים בנייר

מלמ”ד מוביל מהלך לאומי להקמת מערכת לניטור פרסומים אקדמיים, אשר יסייע בקידום ושיפור המחקר המדעי בישראל: מערכת כלל אוניברסיטאית  (Current Research Information System  (CRIS. המערכת תסייע לניהול התפוקות האקדמיות הפנימיות של כל מוסד, ותהווה את מקור המידע לשקיפות ולניטור ארצי של פרסומים על ידי ות”ת והמוסדות. מחב”א מנהלת את המכרז לבחירת המערכת והקמתה, ואת ניהול הפרויקט בהיבטי התיאום המקצועי והטכני בין המוסדות.

להירשם לניוזלטר מחב”א

Wiki

תמיכה

support@iucc.ac.il

חיפוש

fb32 in32 tw32