הנהלה וצוות מלמ”ד

בעלי תפקידים

פרופ’ יהודית בר-אילן – יו”ר ועדת ההיגוי
 Judit.Bar-Ilan@biu.ac.il

ד”ר סיגל להב שר – מנהלת מלמ”ד
sigal@mail.iucc.ac.il

נעמי ברזילי – רכש כתבי עת ומאגרי מידע
naomi@mail.iucc.ac.il

ענת לוי –  מתאמת רכש ובעיות טכניות

anatl@mail.iucc.ac.il

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי של מלמ”ד מורכבת מנציגים של כל האוניברסיטאות ומתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה על מנת לאשר תוכניות עבודה וכיווני פעולה של מלמ”ד.חברי ועדת ההיגוי הנם:

פרופ’ יהודית בר-אילן – יו”ר ועדת ההיגוי

ד”ר אולגה גולדין –  אוניברסיטת בר-אילן  

אילונה גלר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נעמי גרידינגר –  אוניברסיטת חיפה 

דליה דולב הטכניון

פרופ’ חיים טייטלבאום – יו”ר מחב”א

אודליה לבנון – מנכ”ל מחב”א

ד”ר סיגל להב שר – מנהלת מלמ”ד

מירה ליפשטיין – אוניברסיטת תל אביב

שרון לנגא– האוניברסיטה העברית בירושלים

ד”ר חוה מוסטיגמן – האוניברסיטה הפתוחה

ג’ון קורליק –  מכון וייצמן למדע

גדי פרנק – אוניברסיטת תל-אביב (נציג ור”ה)

פרופ’ אדם שוורץ – הטכניון (נציג ור”ה)

נעמי אלשייך- האוניברסיטה העברית בירושלים(משקיפה)

אורן ויינברג – הספרייה הלאומית (משקיף)

שלומית פרי – אוניברסיטת תל-אביב (משקיפה)

 

להירשם לניוזלטר מחב”א

Wiki

תמיכה

support@iucc.ac.il

חיפוש

fb32 in32 tw32