פעילות מלמ”ד

מלמ”ד מספק שירותים לשמונה האוניברסיטאות בישראל, שהינם חברי מלמ”ד. בנוסף, ניתנים שירותים נבחרים גם לכשלושים מכללות ומכוני מחקר ממשלתיים, במעמד “חבר נספח”. שירותי המידע כוללים: כתבי עת אלקטרונים, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע מסוגים שונים. השירותים  ניתנים ישירות לכל תחנת-עבודה של המוסדות החברים, בעלי מספר זיהוי אינטרנט (IP) מוסדי.

פעולות מלמ”ד מתמקדות בעיקר ברכישה, רישוי והפעלה של שירותי מידע דיגיטאליים וכוללות:

– ניהול מו”מ עם ספקים
– עריכת חוזים משותפים לשירותי מידע
– טיפול בבעיות מיסוי
– ניהול שוטף של מגעים עם הספקים לצורך קבלת עדכונים ומידע על שירותים חדשים, טיפול בבעיות טכניות ועוד
– טיפול בהיבטים טכנולוגיים של השירותים
– מעקב אחר השימוש בשירותים (סטטיסטיקה)

פעולות נוספות:
– יצירת קשרים עם מוסדות אחרים בארץ ובחו”ל
– שילוב פעילויות מלמ”ד עם גופים בעלי פעילויות בתחומים דומים ו/או משיקים
– הפעלת אתר מרכזי
– ארגון ימי עיון/סדנאות בנושאים רלוונטיים כגון: גישה פתוחה ,זכויות יוצרים, שיווק ספריות, טכנולוגיות חדשות וכד’
– הובלת פרויקטים מיוחדים

להירשם לניוזלטר מחב”א

Wiki

תמיכה

support@iucc.ac.il

חיפוש

fb32 in32 tw32