מכרזים

אודליה לבנון -סיכום ופרידה

אני מסכמת היום ארבע וקצת שנים כמנכ"לית מחב"א. שנים מלאות עשיה:

בשנים אלה בנינו יחד ארגון. מנוהל, מתפקד, מסודר.

יחד הנחנו יסודות איתנים למתן שרותים ופתרונות טכנולוגיים למוסדות האקדמיים. לכל האוניברסיטאות וגם למכללות המעונינות בשרותים ובפתרונות שמחב"א מספקת.

הרחבנו והעמקנו שרותים בעולמות טכנולוגיות הלמידה. סל הטכנולוגיות של מיט"ל מורכב היום מעשרות מוצרים לתמיכה בעולמות אלו. סדנאות וימי הדרכה מרוכזים מתקיימים מידי חודש.

הרחבנו מאוד את התמיכה שלנו בחוקרים בסביבת הענן. בנקודת זמן זו ישנם כ 200 חוקרים שנעזרים במחב "א בעולמות הענן.

שידרגנו את רשת המחקר, ביססנו את תשתיות מחב"א והוספנו להן מערך גיבוי, נהלים ומדיניות אבטחת מידע והגנת הפרטיות .

מחב"א היא הגוף הטכנולוגי להטמעת מערכת CRIS (ניטור ומדידת המחקר במוסדות האקדמיים).

מחב"א בוחנת ומממשת את תפיסת "הגישה הפתוחה"  (Open Access) בהסכמים מול המו"לים הגדולים שמחב"א היא צינור  הרכש מולם .עבור מאגרי מידע לספריות באוניברסיטאות ובמכללות.

הטמענו מערכת ERP ובעזרתה שינינו תהליכי עבודה ובנינו מערך בקרות תואם.

המשכנו לתת שרותי רכש מרוכז למוסדות האקדמיים עבור מוצרים טכנולוגיים מרכזיים.

בנינו פורום מנהלי מערכות מידע ופורום CISOS והתחלנו לשתף ידע גם בעולמות אלו.

הקמנו מערכת עבור הפקולטות לפסיכולוגיה וזוהי דוגמא ליכולות של מחב"א ליצר יתרון לגודל ,גם בעולמות הישומים ,ולא רק בעולמות התשתיות והרכש הטכנולוגי.

כל זה נעשה תוך הקפדה על רווחת העובד וסביבת העבודה שלו- שיפוץ סביבת העבודה, יעוץ פנסיוני הולם, והתייחסות לעובד כגורם מרכזי בהצלחת הארגון.

בדרך התמודדנו עם משבר הקורונה ונאלצנו לעתים לעבוד מרחוק, תוך שמירת קשר הדוק ודאגה לפרט.

הפוטנציאל של מחב"א ,כגוף יעיל וזריז ,שמייצר יתרון לגודל בעולמות של שרותים ופתרונות טכנולוגיים , עבור המוסדות  האקדמיים, הוא עצום. היכולת של מחב"א ליעל תהליכי עבודה במוסדות ולחסוך כסף למוסדות האקדמיים הוא רב.

כולי תקווה שפוטנציאל זה ימומש ויבוא יותר לידי ביטוי.

אני מאחלת לכולכם הצלחה רבה ,למחב"א ולמנכ"ל הנכנס, נתי אברהמי.

כל טוב ולהתראות,
אודליה לבנון
מנכ"לית מחב"א היוצאת