מכרזים

מכרזים בתהליך

ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

באתר זה תוכלו לעיין בכל המכרזים הפעילים במחב"א , להוריד ולהדפיס את המכרז הרלוונטי לכם .

אין להגיש מכרזים באתר זה. הגשת המכרז בהתאם על פי ההוראות הרשומות במסמכי המכרז בלבד.

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, הינה עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה על ידי שמונה האוניברסיטאות בישראל ונתמכת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. העמותה עוסקת בעולמות התקשורת, תשתיות אבטחת מידע וענן, מערכות מידע, שירותי מידע דיגטלים ועולם טכנולגיות הלמידה, ועושה לטיפוח שיתוף הפעולה וסיוע בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית.

מחב"א אומנם אינה מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנות. אולם, כיון שהיא משרתת את המוסדות להשכלה גבוהה ורוכשת עבורם שירותים, היא קיבלה על עצמה לקיים את הוראות התקנות החלות על האוניברסיטאות, בנושא חוק חובת המכרזים.

מחבא – נוהל מכרזים מעודכן לדצמבר 2017_0

מחבא על פעילות לפי תקנות המכרזים_עדכני 18 אוקטובר 2010

מספר סידורי שם המכרז תאריך הפרסום תאריך הסגירה קובץ המכרז
13325 מכרז פומבי מס' 3-2023 מערכת לניוד תעודות ומסמכי קרדיט אקדמי בין מוסדות 19/12/2023 03/02/2025