מכרזים

מכרזים בתהליך

ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

באתר זה תוכלו לעיין בכל המכרזים הפעילים במחב"א , להוריד ולהדפיס את המכרז הרלוונטי לכם .

אין להגיש מכרזים באתר זה. הגשת המכרז בהתאם על פי ההוראות הרשומות במסמכי המכרז בלבד.

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, הינו עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה על ידי שמונה האוניברסיטאות בישראל ונתמכת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. העמותה עוסקת בתשתיות תקשורת, שרותי מידע דיגיטאליים, טכנולוגיות למידה ובתשתיות גריד, ועושה לטיפוח שיתוף הפעולה וסיוע בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית.

מחב"א אינו, אומנם, מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנות. אולם, כיון שהוא משרת את המוסדות להשכלה גבוהה ורוכש עבורם שירותים, הוא קיבל עצמו לקיים את הוראות התקנות שהוחלו על האוניברסיטאות בנושא חוק חובת המכרזים.

מחבא – נוהל מכרזים מעודכן לדצמבר 2017_0

מחבא על פעילות לפי תקנות המכרזים_עדכני 18 אוקטובר 2010