מכרזים

מכרזים בתהליך

ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

באתר זה תוכלו לעיין בכל המכרזים הפעילים במחב"א , להוריד ולהדפיס את המכרז הרלוונטי לכם .

אין להגיש מכרזים באתר זה. הגשת המכרז בהתאם על פי ההוראות הרשומות במסמכי המכרז בלבד.

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, הינה עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה על ידי שמונה האוניברסיטאות בישראל ונתמכת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. העמותה עוסקת בתשתיות תקשורת, שרותי מידע דיגיטאליים, טכנולוגיות למידה ובתשתיות גריד, ועושה לטיפוח שיתוף הפעולה וסיוע בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית.

מחב"א אומנם אינה מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנות. אולם, כיון שהיא משרתת את המוסדות להשכלה גבוהה ורוכשת עבורם שירותים, היא קיבלה על עצמה לקיים את הוראות התקנות החלות על האוניברסיטאות, בנושא חוק חובת המכרזים.

מחבא – נוהל מכרזים מעודכן לדצמבר 2017_0

מחבא על פעילות לפי תקנות המכרזים_עדכני 18 אוקטובר 2010