מכרזים

שירותי סייבר

מעטפת הגנה רוחבית לרשת התקשורת האקדמאית

צוות הסייבר במחב”א מספק מעטפת הגנה רוחבית לרשת התקשורת האקדמאית הישראלית. זאת, באמצעות שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתחום הסייבר ואבטחת המידע, וכלי קוד פתוח.

הצוות מקיים, בין היתר, קשרי מידע עם גופי מודיעין, כדוגמת מערך הסייבר, ועם גופים אזרחיים, לאיסוף וריכוז התראות ואירועים הקשורים למוסדות האקדמיים.

הצוות פועל לאיחוד פעילויות אבטחת הרשת המשותפות לכלל המוסדות, ומסייע בהסכמי רכש ציוד אבטחה עבור הקהילה האקדמית. איחוד המביא לחיסכון משמעותי עבור האוניברסיטאות הישראליים.

הצוות פועל בתיאום עם ועדת ההיגוי הבינאוניברסיטאית של מנהלי אבטחת המידע, ועם מנהלי מרכזי החישובים.

צוות חירום לטיפול באירועי מחשוב - CERT

צוות מומחי אבטחת מידע של מחב"א והמוסדות האקדמאיים (CERT), מסייע בטיפול באירועי אבטחת מידע ברשת האקדמית.

ניתן לדווח על אירועי אבטחת מידע ל-CERT  בדוא”ל לכתובת cert@cert.ac.il שיופץ אוטומטית לכ- 50 אנשי אבטחת מידע במוסדות.

נתונים רגישים ופרטיים ניתן להצפין באמצעות מפתח ה PGPשאפשר לקבל כאן.  לרשותכם גם  כתובות הדוא"ל ופרטי ה-PGP של צוות ה-CERT.

CERT NOC

PGP Fingerprint: 6A15 42FE 0E0B D0F2 4BE9 1AB6 64E4 889C

PGPKeyid: 0×851A4911

Hank Nussbacher

PGP Fingerprint: 20FA 0880 8A17 64E0 8B08 B0E7 55F7 BA2A A029 619A

PGPKeyid: 0xA029619A