מכרזים

מחשוב על – Supercomputing (HPC)

מחב"א מייצגת את ישראל בשותפות למחשוב מתקדם באירופה, PRACE – The Partnership for Advanced Computing in Europe. שותפות עבור שימוש משותף במחשבי על High –Performance Computing – אירופאיים דרך תוכניות PRACE ותוכניות EuroHPC..

חוקרים מוזמנים להגיש בקשת לתכניות EuroHPC בקישור זה (https://pracecalls.eu/)

חוקרים מוזמנים להגיש בקשת לתכניות PRACE Collaborative Calls  בקישור זה (https://prace-ri.eu/hpc-access/collaborative-calls/)

לעזרה בהגשת ההצעות ניתן לצור קשר או אחד מחברי פורום משתמשים  HPCשל מחב”א. רשימת חוקרים ופרויקטי מחקר מישראל אשר כבר קיבלו הקצאות לזמן שימוש במחשבי העל של PRACE , או שהיו  שותפים בפרויקטים שזכו בשעות ליבה.