מכרזים

מערכות מידע ויישומים

שותפות עם אנשי המחשוב באקדמיה לקידום תהליכי הקמת מערכות מידע.

שותפות לקידום המחשוב, בהקמת מערכות מידע, ובהתקשרות עם ספקי תוכנה ושירותים.

פעילות משותפת זו מגבירה את התחרות בין הספקים, ומביאה למיצוי כוח הקנייה של האוניברסיטאות. הפעילות מביאה לשיפור תנאים ותכולות בהסכמים עם הספקים, כמו גם לשיפור תהליכי העבודה עימם.

פעילות משותפת זו כוללת עזרה בתהליכי התכנון, גיבוש צרכים מוסכמים, מתן חוות דעת מקצועית, שיפור הניהול, הפיקוח והבקרה על הספקים, רכש משותף, הסכמי רישוי בין-מוסדיים, אימוץ שיטות רכש כגון מכרזים מקוונים. מוקד ידע בנושא מערכות מידע באקדמיה, התאמה לרגולציות ולתקנים.

  • הקמת מערכות תומכות פעילות באוניברסיטאות, בכלל זה מערכת ERP למחב"א.
  • ייעוץ ותמיכה בהקמת ממשקים
  • עריכת הסכמים משותפים בינאוניברסיטאיים
  • בחינה והמלצה על מערכות מידע ייעודיות

 

 

העבודה המשותפת מתבססת על צרכי האוניברסיטאות, ונועדה לתת מענה לדרישות המוסדות ממערכות ושירותים:

איתור פרויקטים משמעותיים, פעילויות רוחביות עם פוטנציאל לחיסכון, לשיתוף פעולה ולסינרגיה של גופי המחשוב באקדמיה

גיבוש תמונת מצב כלל-מוסדית יחד עם קבוצת מיקוד של בעלי העניין

קביעת רמת המעורבות של מחב"א בפורום מנהלי מחשוב (ממ"חים)