מכרזים

מדיניות הפרטיות ו-COOKIES

מדיניות הפרטיות לאתר מחב"א

המדיניות מתארת את האופן בו מתבצע איסוף נתוניהם האישיים של הגולשים באתר האינטרנט https://www.iucc.ac.il/ (להלן: "האתר") של מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (להלן: "מחב"א"), בהתאם לתקנות ה–GDPR (General Data Protection Regulation) ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 בישראל. מידע נוסף על מבנה אתר האינטרנט של מחב"א, ניתן לראות באתר.

א. הישויות המשתמשות בנתונים האישיים אודות הגולש באתר

מחב"א הינה בעלת השליטה במידע הנאסף אודות הגולש בעת ביקורו באתר, ובנוסף אחראית לאופן השימוש במידע והגנה עליו בהתאם לדרישות התקנות.

הגישה של עובדי מחב"א לנתונים האישיים של הגולש ניתנים בהתאם לצורך הנדרש מכורח תפקידם ועבור ביצוע פעולות באתר. בנוסף ייתכן כי הנתונים האישים ישותפו עם גורמי צד שלישי כמתואר בסעיף ה'.

אנא קרא בעיון את הפרטים הבאים על מנת להבין את ההשקפות והנהלים לגבי אופן השימוש בנתונים האישיים. כמו כן המדיניות עשויה להתעדכן ע"י מחב"א בכל עת.

ב. מילון מונחים

 • נתונים אישיים – כאשר קיים שימוש במונח "נתונים אישיים", המשמעות הינה לכלל המידע הנקלט הנוגע לגולש אשר מאפשר זיהוי, אך אינו כולל נתונים שבהם הוסרה זהותו (נתונים אנונימיים).
 • עיבוד – כאשר קיים שימוש במונח "עיבוד" ביחס לנתונים אישיים, המשמעות הינה לכל דבר אשר מחב"א עושה עם נתונים אלה, כולל איסוף, שימוש, אחסון, גילוי, מחיקה ו/או שמירה.

ג. סוגי הנתונים הנאספים אודות הגולש

במידה והגולש נתן הסכמתו לאופן השימוש בקובצי ה – cookies בעת גלישתו וחיפוש אחר התכנים באתר, מחב"א אוספת, שומרת ומשתמשת בנתונים הבאים באופן אוטומטי:

 • מידע טכני (כגון, סוג ההתקן) בו הגולש משתמש על מנת לגשת לאתר מחב"א, ומידע נוסף כגון, כתובת ה- IP המשמש לחיבור ההתקן לאינטרנט, פרטי הכניסה, סוג הדפדפן וגרסתו, הגדרת אזור זמן, סוגי יישומי דפדפן וגרסאות, מערכת הפעלה, מידע על רשת אלחוטית וסוג הפלטפורמה;
  • מידע על ביקור הגולש באתר מחב"א, כולל כתובת URL, תאריך ושעה, דפים בהם צפה הגולש, זמני תגובה בדף, שגיאות הורדה, משך ביקורים בדפים מסוימים, מידע על אינטראקציה בדף (כגון גלילה, קליקים ומעברי עכבר).

ד. אופן השימוש במידע ע"י מחב"א

מחב"א אינה מבצעת עיבוד מידע אישי אודות נתוני הגולש באתר (דוגמת שם או כתובת דוא"ל).

מחב"א משתמשת בנתונים רק למטרות עבורן הן נאספו, אלא אם יידרש להשתמש בהם מסיבות נוספות הקשורות למטרה העיקרית. במידה ומחב"א תצטרך להשתמש בנתונים האישיים למטרות שאינן קשורות למטרה העיקרית, תתבקש מהגולש הסכמה נוספת עבור השימוש במטרה החדשה.

ה. שיתוף נתונים עם צד שלישי

מחב"א עשויה לשתף את הנתונים האישיים של הגולש עם צדדים שלישיים המספקים שירותים בשמה, כגון ספקי שירות המסייעים לה להפעיל את אתר האינטרנט. כל ספקי שירות צד שלישי נדרשים לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים על מנת להגן על הנתונים האישיים בהתאם למדיניות מחב"א. מחב"א אינה מאפשרת לצד שלישי להשתמש בנתונים למטרות אחרות אלה רק למטרות מוגדרות ובהתאם להנחיות ספציפיות. בנוסף ייתכן כי מחב"א תשתף את הנתונים האישיים עם צדדים שלישיים, לצורך עמידה בהתחייבויות משפטיות, אכיפה או החלה של תנאי השימוש באתר או הגנה על זכויות, רכוש או בטיחות האתר, המשתמשים ודברים נוספים.

ו. מקום איחסון של הנתונים האישיים

מחב"א עשויה לאחסן את הנתונים שנאספו על ידי האתר באופן ידני או אלקטרוני. הנתונים מאוחסנים בשרתים מאובטחים אצל ספק המאחסן את אתר מחב"א.

ז. אתר צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים של צד שלישי. במידה והנך נכנס לאחד מאתרים אלה, יש לשים לב כי קיימת להם מדיניות פרטיות נפרדת וכי מחב"א אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חבות בגין מדיניות אלה. קרא במדיניות זו בטרם שליחת נתונים אישיים לאתרים אלה.

ח. שמירה על הנתונים האישיים אודותיך

מחב"א שומרת את הנתונים האישיים רק לתקופה הנדרשת לה לצורך מילוי מטרותיה, ובהתאם לדרישות החוק.

ט. זכויות נושא המידע

בהתאם לנסיבות ולחוק הנך בעל הזכויות הבאות:

 • בקשת גישה לנתונים האישים – זכות זו מאפשרת לקבל העתק של הנתונים האישיים הקיימים אודותיך במחב"א ולוודא כי העיבוד המתבצע הינו חוקי.
  • בקשה לתיקון הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לבקש ממחב"א לתקן כל הנתונים האישיים אודותיך המוחזק בידיה אשר אינו שלם או אינו מדויק.
  • בקשה למחיקת הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לבקש ממחב"א למחוק או להסיר את הנתונים האישיים אודותיך בהתאם לנסיבות מסוימות. כמו כן, קיימת הזכות לבקש ממחב"א למחוק או להסיר את הנתונים שבהם מומשה הזכות להתנגד לעיבוד (ראה להלן).
  • התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים – בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של מחב"א (או של צד שלישי) – כאשר אינך מסכים עם אופן עיבוד הנתונים אודותיך הנך רשאי להתנגד.
  • הגבלת עיבוד הנתונים האישיים – זכות זו מאפשרת לך לבקש את עצירת עיבוד המידע ממחב"א, למשל אם הנך מעוניין בתיקון דיוק המידע והסיבה לעיבודו.

י. בקשה לבצע ניוד לנתונים האישים לגורם אחר

בהתאם לנסיבות ולאופי הבקשה, ייתכן שמחב"א לא תוכל למלא את בקשת הניוד, לדוגמה, כאשר קיימת דרישה חוקית או חוזית עבור מחב"א בעת עיבוד הנתונים אשר אינו מאפשרת לממש בקשה זו. במידה והנך מעוניין במימוש כל אחת מהזכויות המתוארות למעלה או לא מרוצה מהדרך בה מחב"א משתמשת בנתונים אודותך, אנא צור קשר עם קצין הגנת הפרטיות של מחב"א בכתובתDPO@IUCC.ac.il  והבקשה תטופל ללא עיכוב. לידיעה, מחב"א רשאית לשמור תיעוד של אמצעי ההתקשרות מולך על מנת לעזור בפתירת כל בעיה המועלה בפניה.

יא. קבצי Cookies

אתר מחב"א משתמש בקובצי cookie על מנת להבדיל בין כל הגולשים הנמצאים באתר. אמצעי זה עוזר למחב"א לספק למשתמש ניסיון טוב בעת גלישה באתר ולשפר אותו. לקבלת מידע מפורט על קבצי ה- cookie אשר מחב"א משתמשת ועל המטרות השימוש בהם, אנא קרא במדיניות ה- Cookie של מחב"א, (להלן הקישור למדיניות ה- Cookies).

יב. שינויים במדיניות

 • כל שינוי אשר יתבצע במדיניות הפרטיות של מחב"א בעתיד יפורסם בדף זה. אנא בדוק לעיתים קרובות אם קיים עדכון למדיניות הפרטיות.

יג. התקשרות

במידה וברצונך להעלות שאלות או חששות הנוגעות למדיניות הפרטיות, פנה אל מנהל הגנת הפרטיות בדוא"ל בכתובתDPO@IUCC.ac.il   או במשרדי המטה.

 **המדיניות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.**

 

מדיניות Cookies – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

מדיניות זו שייכת למרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (להלן "מחב"א"), נגישה באמצעות האתר https://www.iucc.ac.il/.

מה הן "עוגיות" (Cookies)

כיום השימוש ב"עוגיות" הינו נפוץ ברוב אתרי האינטרנט המקצועיים, ובאתר האינטרנט של מחב"א. קבצי ה"עוגיות" הינם קבצים זעירים המורדים למחשבו האישי של הגולש, על מנת לשפר את חווית הגלישה. מדיניות זו מתארת את המידע הנאסף אודות הגולש, אופן השימוש בהם והסיבה לאחסונם. מחב"א תשתף את האפשרות בה ניתן למנוע/לחסום הורדה ואחסון של קבצי ה"עוגיות" למחשב, אך ייתכן שפעולה זו תביא לבעיה בפונקציונאליות האתר.

אופן השימוש של מחב"א בקבצי ה"עוגיות"

מחב"א משתמשת בקבצי "עוגיות" ממגוון הסיבות המפורטות להלן. מאחר וברוב המקרים לא קיימות אופציות המאפשרות לחסום את קבצי ה"עוגיות" מבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות שהן מוסיפות לאתר מומלץ להשאירן בעת השימוש באתר בין אם קיים הצורך ובין אם לא.

השבתת/חסימת קבצי ה"עוגיות"

ניתן לשנות את הגדרות קבצי ה"עוגיות" בדפדפן. יש לשים לב כי השבתת/חסימת קבצי ה"עוגיות" עלולה להשפיע על פונקציונליות אתר מחב"א ועל אתרים רבים אחרים בהם הנך מבקר.

הגדרות קבצי ה"עוגיות" באתר מחב"א

 • קבצי "עוגיות" בהתאם לשליחת דוא"ל Newsletters – אתר מחב"א מציע Newsletters או שליחת דיוורים, קבצי ה"עוגיות" עשויים לעשות שימוש במידע הקיים אודות הגולש והצגת הודעות מסוימות הקשורות רק למשתמשים רשומים/לא רשומים.
 • קבצי "עוגיות" לעריכת סקרים – מעת לעת מחב"א מציעה למשתמשים לענות על סקרים ו/או שאלונים על מנת לספק תובנות מעניינות לאופן השימוש של הגולשים באתר. סקרים אלה עלולים להשתמש בקבצי ה"עוגיות" על מנת לזכור מי השתתף בסקר או על מנת לספק תוצאות מדויקות.
 • קבצי ה"עוגיות" עבור מענה באתר – כאשר הנך מעלה נתונים באמצעות טופס מקוון, דפי קשר, בלוגים או צורות תגובה אחרות, הגדרת ה"עוגיות" עשויות להכיל את הצורך בזכירת פרטי המשתמש שלך עבור התכתבויות עתידיות.
 • קבצי "עוגיות" עבור העדפות באתר – על מנת לספק לך חוויה נאותה באתר, מחב"א מגדירה פונקציות לקביעת העדפותיך לגבי אופן השימוש בו. בקבצי ה"עוגיות" מוגדרים כך שכל פעם שתתקיים אינטראקציה עם אותו הדף יזכרו העדפותייך.

שימוש ב"עוגיות" המסופקות ע"י צד שלישי

במקרים מסוימים מחב"א תשמש בקבצי "עוגיות" המסופקים ע"י צד שלישי מהימן. הסעיף הבא מפרט את סוגי קבצי ה"עוגיות" אשר עלולים להיות באתר המסופקים על ידם.

 • קבצי ה"עוגיות" המסופקים ע"י חברת צד שלישי משמשות לצורך מעקב ולמידה אחר פעולות המתבצעות באתר ע"י הגולשים כגון, מעקב אחר משך הזמן שהגולש נמצא באתר ו/או הדפים בהם ביקר. פרטים אלה מסייעים למחב"א להבין כיצד לשפר את מאפייני האתר ולהמשיך ליצור תוכן מתאים.
 • בעת הצורך מחב"א בודקת תכונות חדשות לאתר ומבצעת בו שינויים מתוחכמים לשם כך גם במהלך הבדיקה קיים שימוש בקבצי "עוגיות" על מנת להבטיח שהגולש יעבור חוויה נאותה ועקבית באתר.

מידע נוסף

להבהרת נושאים נוספים, וכפי שהובהר קודם לכן, מומלץ כי קבצי ה"עוגיות" יופעלו בעת ביקורך באתר מחב"א. עם זאת, במידה והנך מעוניין במידה נוסף, תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: dpo@IUCC.ac.il.

**המדיניות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.**