מכרזים

תקשורת ותשתיות

שירותי רשת ותקשורת ,ענן, HPC, סייבר, והגנת פרטיות

תשתיות טכנולוגיות הינן נדבך משמעותי בשיתוף הטכנולוגי הבינאוניברסיטאי. אלה התשתיות הדרושות על מנת שהאקדמיה הישראלית תישאר בחזית המחקר והטכנולוגיה בכל התחומים.

שירותי תשתיות טכנולוגיות

 • שירותי רשת

  מהקמת רשת ועד למתן שירותי רשת מתקדמים עולמיים
  מידע נוסף
 • שירותי סייבר

  מייסוד מעבדות סייבר ועד לביצוע אבטחת סייבר
  מידע נוסף
 • שירותי ענן

  מהנגשת רכישה של שירותי ענן, ועד לתמיכה וייעוץ בענן
  מידע נוסף
 • מחשוב על (HPC)

  שימוש משותף במחשבי HPC אירופאיים דרך תוכניות EuroHPC..
  מידע נוסף
 • הגנת הפרטיות

  עדכונים בנושא פרטיות בישראל ובעולם
  מידע נוסף