מכרזים

תשתיות טכנולוגיות

שירותי רשת,סייבר,ענן והגנת פרטיות

תשתיות טכנולוגיות הינן נדבך משמעותי בשיתוף הטכנולוגי הבינאוניברסיטאי. אלה התשתיות הדרושות על מנת שהאקדמיה הישראלית תישאר בחזית המחקר והטכנולוגיה בכל התחומים.

שירותי תשתיות טכנולוגיות

 • שירותי רשת

  מהקמת רשת ועד למתן שירותי רשת מתקדמים עולמיים
  מידע נוסף
 • שירותי סייבר

  מייסוד מעבדות סייבר ועד לביצוע אבטחת סייבר
  מידע נוסף
 • שירותי ענן

  מהנגשת רכישה של שירותי ענן, ועד לתמיכה וייעוץ בענן
  למידע נוסף
 • הגנת הפרטיות

  עדכונים בנושא פרטיות בישראל ובעולם
  מידע נוסף