מכרזים

שירותי מחב"א

 • טכנולוגיות למידה

  מיט"ל - מרכז ידע טכנולוגיות למידה - הינה יחידה במחב"א, הפועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות הוראה ולמידה, בקרב מוסדות להשכלה הגבוהה בישראל
  עוד
 • שירותי מידע דיגיטלי

  מלמ"ד - המרכז לשירותי מידע דיגיטליים - במחב"א משמש כמאגד (קונסורציום) לצורך רכישה, רישוי והפעלת שירותי מידע לאוניברסיטאות ולמכללות בישראל.
  עוד
 • מערכות מידע ויישומים

  שותפות לקידום המחשוב, בהקמת מערכות מידע, ובהתקשרות עם ספקי תוכנה ושירותים.
  עוד
 • תשתיות טכנולוגיות

  תשתיות וטכנולוגיות רשת, סייבר וענן הדרושות על מנת שהאקדמיה הישראלית תישאר בחזית המחקר והטכנולוגיה.
  עוד
 • טכנולוגיות מחקר

  מרכז טכנולוגיות מחקר הפועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מחשוב עדכניות במחקר בישראל.
  עוד