מכרזים

סדרת וובינרים: כלי AI למחקר

סדרת וובינרים על החידושים האחרונים של כלי GenAI ו-ML למחקר בו יציגו 3 החברות הגדולות: GOOGLE, Microsoft ו-AWS. סדרת ההרצאות.
מוזמנות/ים לשלוח שאלות והן ישולבו במפגש.