מכרזים

הודעת פרטיות עבור שליחת דוא"ל אליך

הודעה זו עוסקת באופן השימוש במידע האישי אודותיך המאוחסן בידי מחב"א.

מחב"א מעבדת את המידע האישי אודותיך על מנת לשלוח אליך אימיילים הנוגעים לחדשות ואירועים בהתאם לאופי ההרשמה שבצעת. כמו כן, התקבלה הסכמתך לאיסוף נתוניך האישים (כתובת האימייל) על מנת לשלוח לך את המידע אותו ביקשת, עם זאת באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת.

מחב"א משתמשת בשירותים של ספק צד שלישיMAILCHIMP.COM,  לצורך שליחת האימיילים וזאת ע"י שיתוף המידע אודותיך (כתובת האימייל שלך ופרטי ההרשמה). באמצעות MAILCHIMP.COM  מחב"א אוספת נתונים סטטיסטיים על פתיחת דוא"ל וקליקים באמצעות טכנולוגיות סטנדרטיות חדשות הקיימות בכדי לעקוב אחר התוכן הפופולארי ולשפר את התוכן האימייל הנשלחים אלייך. לקבלת מידע נוסף אודות הספק, עיין בהודעת הפרטיות באתר שלו ע"י לחיצה על הקישור הבא: https://mailchimp.com/legal/

מחב"א מחויבת להגן על נתוניך האישיים ולפעול בשקיפות לגבי המידע אותו היא מחזיקה. לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בנתוניך האישיים, כיצד הוא מאובטח ועל זכויותיך במסגרת חוק הגנת הפרטיות קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.