מכרזים

כיצד לבחור בשירות אחסון מנוהל בענן

עבודה עם שירותי ענן (בעיקר בשירותים מסוג IaaS ו-PaaS), מאפשר לנו לבנות את התשתית בהתאם לצרכים העיסקיים שלנו.

שירותי ענן ציבורי, מאפשרים לנו לבחור סוגי אחסון שונים, כל אחד עם היתרונות שלו.

במאמר זה, נסקור את הסוגים השונים של שירותי אחסון מנוהלים ואיזה סוג אחסון מתאים לאיזה תרחיש.

Object Storage

 • שירות אחסון המנהל קבצים כאובייקטים. סוג אחסון זה מבוסס פרוטוקול HTTP/HTTPS.
 • הגישה לשירות זה מבוססת API או command line.
 • שימוש נפוצים – גיבוי ושחזור קבצים, התאוששות מאסון (DR), ארכיון, ניתוח מידע (data analytics)
 • אצל מרבית ספקי הענן, אחסון מסוג Object Storage מחולק למספר רמות (Tiers / classes):

Standard tierמיועד לשימוש כללי, כאשר נדרשת גישה בזמן אמת למידע

דוגמאות נפוצות לשירותים:

Amazon S3

Azure Blob Storage – Hot access tier

Google Cloud Storage – Standard storage

Infrequent access – מיועד לשימוש כאשר הגישה למידע משתנה או בלתי ידועה

דוגמאות נפוצות לשירותים:

Amazon S3 Standard-Infrequent Access

Azure Blob Storage – Cool access tier

Google Cloud Storage – Nearline storage

Archive – מיועד לגיבויים ולאחסון מידע ארכיוני, כאשר זמן האחסון המינימלי הוא 90 יום

דוגמאות נפוצות לשירותים:

Amazon S3 Glacier

Google Cloud Storage – Coldline storage

Long term Archive – מיועד לאחסון מידע ארכיוני לזמן רב, כאשר זמן האחסון המינימלי הוא 180 יום

דוגמאות נפוצות לשירותים:

Amazon S3 Glacier Deep Archive

Azure Blob Storage – Archive access tier

Google Cloud Storage – Archive storage

Block Storage

 • שירות אחסון מנוהל כמערכת קבצים.
 • הגישה לשירות זה מבוססת על מיפוי כונן (בתצורת ISCSI).
 • שימושים נפוצים – בסיסי נתונים, מנועי ניתוח Big data, מערכות קבצים וכו'
 • לכל ספק ענן יש מספר סוגים של דיסקים מנוהלים:

Standard HDD – דיסק מגנטי זול, המשמש לצורכי גיבויים, מידע לא-קריטי וגישה לא רציפה

דוגמאות נפוצות לדיסקים:

Amazon Cold HDD (sc1) volumes

Azure Standard HDD

Google Standard Persistent disk (HDD)

Throughput Optimized HDD – דיסק מגנטי המיועד לשימושים המחייבים ביצועים גבוהים ומחיר זול

דוגמאות נפוצות לדיסקים:

Amazon Throughput Optimized HDD (st1) volumes

Standard SSD – דיסק SSD המיועד לשימוש כללי כגון שרתי Web, סביבות פיתוח/בדיקות וכו'

דוגמאות נפוצות לדיסקים:

Amazon General Purpose SSD (gp2) volumes

Azure Standard SSD

Google Standard Persistent disk (SSD)

Provisioned IOPS SSD – דיסק SSD מהיר המיועד לשימושים המחייבים ביצועים גבוהים במיוחד כגון סביבת production או יישומים בעלי רגישות למהירות קריאה/כתיבה

דוגמאות נפוצות לדיסקים:

Amazon Provisioned IOPS SSD (io1) volumes

Azure Premium SSD

Azure Ultra disk

Google Local SSD

File Storage

 • שירות אחסון ושיתוף קבצים מנוהל.
 • הגישה לשירות זה מבוססת על מיפוי כונן באמצעות פרוטוקולים כגון NFS או SMB
 • שימושים נפוצים – שיתוף קבצים בין מספר רב של שרתים
 • לכל ספק ענן יש לפחות שירות קבצים מנוהל אחד עבור פרוטוקול NFS או SMB (לטובת חיבור לשרתי Linux או Windows)

דוגמאות לשירותי NFS מנוהלים:

Amazon Elastic File System (EFS)

Azure NetApp Files

Google Cloud Filestore

דוגמאות לשירותי SMB מנוהלים:

Amazon FSx for Windows File Server

Azure Files

דוגמאות לשירותי קבצים מהירים המיועדים לשרתי HPC:

Amazon FSx for Lustre

Azure NetApp Files