מכרזים

קול קורא לפרקים בספר "טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל"- בחסות מיט"ל

במסגרת פעילות צוות מחקר ומידע של מיט"ל גובש קול קורא לפרקים לספר "טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל", המזמין את חברי הקהילה להגיש הצעות לפרקים בספר.

מטרת הספר להציג את גוף הידע הנרחב שהצטבר בארץ במוסדות ההשכלה הגבוהה אודות טכנולוגיות למידה באקדמיה, בתחומי המחקר, ההוראה, הפיתוח וההטמעה, ולאפשר קבלת החלטות מבוססת עדויות. לפרטים לנוספים