מכרזים

מעבדת CREATE הוצגה בכנס iCORE

מעבדת CREATE הוצגה בכנס ALGO DAY של תכנית iCORE ביום ב, ה-18 לספטמבר באוניברסיטת תל אביב. הכנס כלל הרצאות ופנלים בנושאים במחקר בקריפטולוגיה, סייבר, רשתות מחשוב, ואלגוריתמיקה. תכנית מרכזי המצוינות (I-CORE) היא יוזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב וממשלת ישראל.

.