מכרזים

התקדמות בהטמעת מערכת CRIS

התקדמות בהליך הטמעה מערכת לניטור פרסומים (Current Research Information System – CRIS) לכל אקדמיה בישראל מתקדמת לפי הלו"ז השאפתני שנקבע בתחילת שנת 2020. המיזם, שהינו פרי יוזמה של ור"ה וות"ת, יהווה את מקור המידע לניטור ותקצוב ארצי שקוף של פרסומים. דרור ברגר, המוביל הטכנולוגי של פרויקט ה-CRIS, עורך מפגשי התנעה עם צוותי המוסדות ומלווה אותם בתהליך ההטמעה.