מכרזים

קול קורא למערכות EuroHPC נפתח

   

מחשב העל הראשון של EuroHPC התחיל לפעול ומוכן רשמית לקבל בקשות ליישומים הראשונים למערכת HPC של Vega.

EuroHPC  עובד בשיתוף פעולה עם PRACE.

את כל המידע הדרוש ניתן למצוא כאן: https://prace-ri.eu/hpc-access/eurohpc-access/.