מכרזים

תוכנית החדשנות של GÉANT לשנת 2023 נפתחה בקול קורא

 

תוכנית החדשנות של GÉANT לשנת 2023 נפתחה וחוקרים מוזמנים להגיש בקשות. הקול קורא של  300,000 אירו מיועד לפרויקטים שמבוצעים על ידי חוקרים ממוסדות החברים או מקבלים שירותים ממחב"א, כחברה ב-GÉANT.

כל פרויקט יכול לקבל מימון עד 30 אלף אירו, לתקופה של לא יותר מ-9 חודשים בכל תחום או נושא השייך לתחום פעילות של GÉANT כמו רשתות, ענן, אבטחת מידע וסיבר, הזדהות חכמה ומערכות בתחום החינוך .

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 23 בינואר 2023.

  • הדרכה למועמדים פוטנציאליים: כאן
  • ציר זמן ומועדים קרובים: כאן.

אנו מעודדים חוקרים ישראלים בתחומים אלו לנצל את ההזדמנות המימון ולשתף מידע על התוכנית עם עמיתים, סטודנטים וקהילות.