מכרזים

רשת המחקר האקדמית של ישראל מעלה מהירות

המחקר המדעי באקדמיה הישראלית נעשה קל יותר.

רשת המחקר הלאומית של מחב"א שידרגה את מהירות הקוויים הבינלאומיים ללונדון ולפרנקפורט מ -20 Gb/sec ל -30 Gb/sec. הקווים המשודרגים מקשרים בין האוניברסיטאות הישראליות לרשת הכלל-אירופית של GÉANT.

הגברת המהירות עונה על הביקוש הגובר לקיבולת,  עם רגישות לזמן תגובה, לצד ביקוש לתקשורת עםlow-latency המסופקת על ידי רשת ILAN של מחב"א שהיא חיונית למחקר עתיר הנתונים.