מכרזים

רשת ILAN של מחב"א המהירה ביותר בישראל

מבדיקות שנערכו לאחרונה, רשת ILAN של מחב"א היא המהירה ביותר בהשוואה לספקים מסחריים.

מקור: http://testmy.net