מכרזים

טכנולוגיות למידה בשעת משבר COVID-19

מערכת ההשכלה הגבוהה נאלצה להתארגן בפרק זמן קצר להסבה מאסיבית של ההוראה ללמידה המקוונת. בתוך התהליך, פעילות מיט"ל היוותה צומת משמעותי לסיוע ותמיכה במוסדות ההשכלה הגבוהה בהיבטים רבים. מפריסת מערך תמיכה טכנולוגי למוסדות, וגיבוש הסכמים למערכות סינכרוניות שנתנו מענה בזמן קצר ל- 25 מוסדות להשכלה גבוהה כולל רישיונות ZOOM ליותר מ- 22,000 מרצים. גובשו הצעות ללמידה מקוונת, פתרונות לתמלול ונגישות, מבחנים מקוונים ושטחי אחסון לצפייה א-סינכרונית.

בנוסף, אתר מיט"ל הציג דף מידע נרחב ועדכני שזכה לאלפי כניסות והציג כלים דיגיטליים, מאמרים, סרטונים, דגמי הוראה, עקרונות פדגוגים ללמידה מרחוק ועוד. זאת, יחד עם השתתפות פעילה בקבוצות ווטסאפ מקצועיות ותחזוקת דף פייסבוק של מיט"ל שזכה לממוצע של כ-1400 צפיות ביום.

בהיבט הטכנו-פדגוגי, צוות מיט"ל העביר תשעה מפגשי למידה מקוונים רבי משתתפים שהיוו עוגן משמעותי לשיח ודיון הצוותים הטכנולוגים, טכנו-פדגוגים, ולקהילת המרצים באקדמיה סביב הסוגיות המרכזיות, עם חשיבה לעתיד, ואיתור הצרכים המרכזיים של המוסדות להשכלה הגבוהה, כך שמיט"ל תמשיך ותיתן מענה דינמי להתפתחויות הצפויות.