מכרזים

Current Research Information System

Current Research Information System

מחב"א מובילה מהלך לאומי להקמת מערכת לניטור פרסומים אקדמיים, אשר יסייע בקידום ושיפור המחקר המדעי בישראל: מערכת כלל אוניברסיטאית  (Current Research Information System  (CRIS. המערכת תסייע לניהול התפוקות האקדמיות הפנימיות של כל מוסד, ותהווה את מקור המידע לשקיפות ולניטור ארצי של פרסומים על ידי ות"ת והמוסדות. מחב"א מנהלת את המכרז לבחירת המערכת והקמתה, ואת ניהול הפרויקט בהיבטי התיאום המקצועי והטכני בין המוסדות.

למידע נוסף אנא פנו לדרור ברגר: dror@iucc.ac.il