מכרזים

ORCID בישראל

מלמ"ד משמש כמוביל קונסורציום ה- ORCID בישראל. במסגרת תפקיד זה מעניק מלמ"ד תמיכה מנהלית וטכנית לאוניברסיטאות לשם הטמעת מספר ה- ORCID של חוקרי הארגון במערכות המידע הרלוונטיות, כולל ממשקים בין המערכות.

מהו ORCID?

ארגון ORCID הוא ארגון ללא כוונה רווח, שייעודו תמיכה בחוקרים ובמחקר, וזאת באמצעות מספר טכנולוגיות הסובבות סביב הקצאת מספר חד-ערכי לכל חוקר.

מספר ה- ORCID הוא מספר חד-ערכי בן 16 ספרות, המשמש לזיהוי החוקר במגוון מערכות של כלל הגורמים המלווים את המחקר, כגון מו"לים, קרנות מחקר, מארגני כנסים, מאגרי פרסום פתוחים, רשתות חברתיות לחוקרים ועוד. בנוסף, מספר זה ישמש גם לזיהוי החוקר במערכות אוניברסיטאיות ובין-אוניברסיטאיות ובראשן המערכת הבין-אוניברסיטאית לניהול המחקר (CRIS).

מספר ה- ORCID מלווה את החוקר לאורך הקריירה שלו, ומאפשר זיהוי ושיוך ברורים של החוקר ותוצרי המחקר שלו גם בעת שינוי שם, שינוי שיוך מוסדי, שינוי תפקיד וכדומה.

ממשקי התוכנה הפתוחים של ORCID מאפשרים זרימה אוטומטית של מידע בין מערכות שונות, בכפוף להרשאות הניתנות על-ידי החוקר. לדוגמא:

  • מידע על מאמר שפורסם יגיע באופן אוטומטי מהמוציא לאור אל חשבון ה ORCID של החוקר.
  • מידע על תוצרי מחקר המקושרים למענק מחקר יגיעו אוטומטית מחשבון ה ORCID לקרן המחקר שמימנה אותו.

מערכות ORCID עומדות בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחת מידע ופרטיות. לכל חוקר ניתנת האפשרות לבחון בצורה פשוטה את ההרשאות שהעניק לכל ארגון ולגבי כל אלמנט מידע, ולשנות בקלות את ההרשאה שניתנה.

בנוסף, מספר ה ORCID ישמש גם לזיהוי החוקר במערכות האוניברסיטאיות ובין-אוניברסיטאיות ויוכל למנוע מעבר מידע מזהה רגיש כגון תעודת זהות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדרור ברגר – dror@iucc.ac.il