מכרזים

השקת הספר בהוצאת מיט"ל

 

28 נובמבר 2022
09:30-13:30
אוניברסיטת תל-אביב בניין רקאנטי חדר 304
ומקוון

מוזמנים להצטרף לחגיגת השקת הספר בהוצאת מיט"ל בנושא ״טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל״.

הספר מציג את גוף הידע הנרחב שהצטבר במוסדות ההשכלה הגבוהה בנושא שילוב טכנולוגיות למידה באקדמיה בתחומי המחקר, ההוראה, הפיתוח וההטמעה.

ספר זה הוא פרי מאמץ משותף של הקהילה האקדמית בישראל ונערך במסגרת מרכז המחקר והמידע של מיט"ל. ארבעת שעריו מציגים אסופת תוצרים, ומחברים בין נקודות מבט מגוונות ממחקר ופיתוח טכנולוגי, פרקטיקות הוראה, דוגמאות מעשיות, הנחיות עיצוב, המלצות לקביעת מדיניות ותחזיות של מגמות עתידיות.